Hej & välkommen!

"Jag vill inspirera alla jag möter och som står inför steget att våga öppna nya dörrar i livet."

Rebecca Zandén,diplomerad coach & studie- & karriärvägledare

Jag erbjuder coaching och karriärvägledning. Jag arbetar inåt, utåt och framåt!

Välkommen att boka 15 min kostnadsfritt samtal, där vi går igenom hur jag kan hjälpa dig.


INÅT: Handlar om vem du är, vad du passar som, vart du vill, vad tycker andra att du passar som? Vilka är dina värderingar och drivkrafter? Vilka kompetenser och färdigheter har du? Vad tycker du är roligast? I vilket sammanhang kommer du till din rätt? Vad vill du göra mer av som du inte gör idag? Detta är grunden till studie-/karriärvalet.


UTÅT: Ta reda på vilka möjligheter som finns, det är svårt att välja om man inte vet vad som finns. Prata med andra, informationsintervjua, nätverka. Vad krävs för att nå dit du vill?


FRAMÅT: Sammanfatta vad du har kommit fram till, välj ut det som känns mest rätt att gå vidare med. Klargör vilka steg du behöver ta – kortsiktiga och långsiktiga mål.